Back to top

Якщо забезпечуєте себе роботою самостійно

Громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності й інші особи, які не мають статусу найманих працівників (священнослужителі, церковнослужителі, особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах, та особи, які займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства), не є застрахованими від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, тому в разі настання страхового випадку не мають права на страхові виплати й інші медико-соціальні послуги Фонду.

Отримати право на соціальні виплати громадяни-підприємці можуть, якщо застрахуються у Фонді на добровільних засадах. Для набуття статусу добровільно застрахованої особи громадяни-підприємці укладають з відділенням ВД ФССНВ договір про добровільне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання й подають завірені нотаріально або відповідальною особою на місці реєстрації копії таких документів: свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця; довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта(для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті); пенсійного посвідчення(для інвалідів); паспорта; платіжного документа про сплату першого страхового внеску. Страховий внесок сплачується в розмірі однієї мінімальної заробітної плати із розрахунку на календарний рік.

Довідки за тел. 3-59-88.

Схожі матеріали

У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд...
Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Сарненському...
Сьогодні виповнюється 7 років з дня створення відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в...
З початку року у відділенні виконавчої дирекції Фонду соці-ального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань...
Суть усього живого на Землі – вода Враховуючи значення, яке вода має для життєдіяльності людини, 2005-2015 роки проголошені Міжнародним...